stuur een mail   |  

Joost Beekers | 06 539 33 847

Mediation

Het eeuwige dilemma van de onderhandelaar: moet ik vechten met het oog op tegengestelde belangen of kan ik samenwerken voor de gemeenschappelijke belangen.

De Harvard onderhandelingsmethode doorbreekt dit dilemma:

  • scheid de mensen van het probleem
  • richt je op belangen, niet op standpunten
  • zoek naar oplossingen in wederzijds belang
  • dring aan op objectieve criteria

Een effectieve onderhandelaar is hard op de zaak en tegelijk vriendelijk voor de persoon (speelt op de bal niet op de man). Het is niet een kwestie van hard of zacht. Het is ‘én én’; juist dat maakt de Harvard methode zo effectief. Het geheim van de mediation is dat u een effectieve onderhandelaar wordt. Procesbegeleider bij die onderhandelingen is de mediator; onafhankelijk, onpartijdig en neutraal.

Beekers is gecertificeerd mediator.
Beekers Mediation heeft 3 categorieen
aandachtsgebieden.

Beekers Mediation heeft zich gespecialiseerd
in mediations op het gebied van samenwerkings-
verbanden in en tussen bedrijven:
- Arbeidsmediation
- Businessmediation *
- OR mediation

Bij particulieren richt Beekers Mediation zich op:
- Erfenismediation

Daarnaast heeft Beekers Mediation focus op:
- Advies op het gebied van conflictvoorkoming
  en communicatie

*  o.a bedrijfsovername en bedrijfsopvolging,
geschillen tussen Raad van Bestuur en
Raad van Commissarissen, leveringsperikelen,
conflict met de bank