Advocatuur

Zakelijk

Aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht regelt de wettelijke of contractuele verplichting om de nadelige gevolgen van een gebeurtenis te dragen. Dat leidt meestal tot schadevergoeding.

Is uw bedrijf aansprakelijk gesteld of wilt u weten of u iemand aansprakelijk kunt stellen?

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de rechten en plichten in de arbeidsverhouding tussen werkgevers en werknemers, werknemers onderling, en tussen werknemers en de overheid.

Heeft u een conflict met een werknemer? Overweegt u inhuur van zzp-ers? Heeft u vragen over ziekte en re-integratie?

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht regelt de bevoegdheden, aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid en het dragen van het ondernemersrisico voor rechtspersonen, toegespitst op ondernemingen.

Bent u betrokken bij een faillissement of ernstig verwijtbaar onbehoorlijke taakvervulling door een bestuurder?

Contractenrecht (verbintenissenrecht)

Het contractenrecht of verbintenissenrecht regelt het vastleggen van afspraken en het nakomen ervan. Het contractenrecht is breed en kent overeenkomsten in alle soorten en maten.

Bent u het niet eens met de uitleg van een overeenkomst, of het nakomen ervan?

Mediation

Advocaat en registermediator. Een zeldzame combinatie en een handige combinatie. De voordelen zijn evident, de resultaten spreken voor zich. Ik verzorg Arbeidsmediation, OR mediation en Businessmediation.

Voorziet u een conflict en wilt u escalatie voorkomen?

Procesrecht

Het procesrecht regelt de spelregels voor het voeren van gerechtelijke procedures (bodem procedures en kort gedingen) en arbitrageprocedures.

Bent u gedaagd in een kort geding of voornemens er een aan te spannen? Bent u betrokken bij schikkingsonderhandelingen?

Schadevergoedingsrecht

Het schadevergoedingsrecht regelt de de compensatie van schade. Schade kan bestaan uit vermogensschade (geleden verlies of gederfde winst) of ander nadeel (immateriële schade).

Heeft u schade geleden of veroorzaakt? Bent u het niet eens met de compensatie?

Verzekeringsrecht

Het verzekeringsrecht regelt de onderlinge betrekkingen tussen de verzekeraar en de verzekeringnemer en/of de verzekerde.

Wilt u gebruikmaken van uw recht om zelf een advocaat te kiezen om voor u als rechtsbijstandverzekerde op te treden?

Plan oriënterend gesprek