Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Er is belangrijke nieuwe wetgeving. Per 1 augustus 2022 zijn er nieuwe regels gaan gelden, die zijn opgelegd door Brussel. Er is namelijk een EU-richtlijn ‘transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ en Brussel eist dat die per 1 augustus a.s. zal zijn omgezet in nationale wetgeving. Dit wordt de grootste wetswijziging sinds de invoering sinds de WWZ en den WAB. Veel werkgevers zullen daarvoor hun arbeidscontract moeten uitbreiden.

Wat is er veranderd?

De belangrijkste maatregelen:

 • Meer informatieplicht bij indiensttreding
 • Verplichte opleidingen betalen
 • Nietigheid verbod op nevenactiviteiten
 • Zo voorspelbaar mogelijk werkpatroon
 • Meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Als we deze maatregelen bezien vanuit de bril van de werkgever, dan betekent dit:

Een werkgever moet (voortaan)

 • de werknemer bij indiensttreding schriftelijk informeren over tal van rechten en procedures, zoals
  • de duur van de proeftijd, de voorwaarden van de proeftijd
  • vakantie- en verlofregelingen
  • de plek waar het werk wordt gedaan
  • aantal gewaarborgde betaalde uren
  • het loon dat hij voor werk over die uren verdient
  • loononderdelen zoals bonus
  • hoe het gaat bij beëindigen van de arbeidsovereenkomst
 • de werknemer in staat stellen om een opleiding onder werktijd te voltooien.
 • De werknemer alleen nog oproep op dagen en uren die in het arbeidscontract staan. Dat heet dan: referentiedagen en -uren.

Werkpatroon. Wanneer het merendeel van de uren, waarop arbeid moet worden verricht, onvoorspelbaar is, dan moet de werkgever direct of indirect bepalen op welke momenten de arbeid moet worden verricht.

Een werkgever mag niet (langer)

 • van werknemer vragen om vaak op onvoorspelbare momenten te werken.
 • de kosten van wettelijk verplichte opleidingen verhalen op de werknemer.
  • (Een studiekostenbeding voor verplichte opleidingen/scholing is niet langer toegestaan). Niet iedere opleiding valt hier onder. Alleen opleidingen die wettelijk verplicht zijn, of verplicht op grond van de CAO.
 • niet belemmeren om buiten het werkrooster voor een andere werkgever te werken.

En de werknemer krijgt er nieuwe rechten bij:

Een werknemer mag (voortaan)

 • Na een half dienstjaar vragen om een baan die meer zekere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden heeft.
 • Weigeren de arbeid te verrichten als deze valt buiten de overeengekomen referentiedagen en referentieuren.

Hoe zit dat met jouw arbeidscontracten?

Wil je weten of de arbeidscontracten in jouw organisatie in orde zijn? Neem dan contact op voor een quickscan.

Laastse Post