stuur een mail   |  

Joost Beekers | 06 539 33 847
 • 04

Arbeidsrecht

Beekers Advocatuur heeft meer dan 20 jaar ervaring in een brede arbeids- en ontslagpraktijk.
De focus ligt op bijvoorbeeld:

 • Ontslagprocedures voeren en begeleiden: Collectief en Individueel ontslag
 • Advisering rechtspositie van de statutair bestuurder: Aansprakelijkheid, benoeming, arbeidsvoorwaarden en ontslag
 • Transitievergoeding
 • Wet Werk en Zekerheid
 • Arbeidsconflicten: bemiddelen bij-
 • Schadevergoeding
 • Managementovereenkomsten opstellen en beoordelen
 • Nieuwe arbeidsovereenkomsten opstellen
 • Bestaande arbeidsovereenkomsten beoordelen
 • Afvloeiing
 • Ondernemingsraad
 • Medezeggenschap, regels rondom medezeggenschap en CAO
 • Personele reorganisaties: Adviseren bij en het zorgdragen voor-
 • Ziekte en disfunctioneren
 • Onrechtmatige concurrentie
 • Sociale plannen opstellen
 • Overleg met vakbonden
 • Medezeggenschapsrecht
 • CAO’s: adviseren over –
 • Bedrijfs CAO’s opstellen
 • Bedrijfsreglementen opstellen
 • Huishoudelijke reglementen opstellen
 • Overgang onderneming, rechten en plichten bij –
 • Begeleiden van deeltijd-WW en deeltijdontslag, etc.
 • Arbeidsvoorwaarden opstellen en beoordelen. Zoals bijvoorbeeld:
  • Concurrentiebeding
  • Relatiebeding
  • Geheimhoudingsbeding
  • Nevenwerkzaamheden
  • Boetebeding
  • Uitvindingsbeding
  • Overwerk
  • Uitoefening werkzaamheden
  • Schorsing
  • Onkostenvergoeding
  • Vakantieregeling
  • Instemming met reglement
  • Eenzijdig wijzigingsbeding