Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Er is belangrijke nieuwe wetgeving. Per 1 augustus 2022 zijn er nieuwe regels gaan gelden, die zijn opgelegd door Brussel. Er is namelijk een EU-richtlijn ‘transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ en Brussel eist dat die per 1 augustus a.s. zal zijn omgezet in nationale wetgeving. Dit wordt de grootste wetswijziging sinds de invoering sinds de WWZ […]