Advocatuur

Particulier

Aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht regelt de wettelijke of contractuele verplichting om de nadelige gevolgen van een gebeurtenis te dragen. Dat leidt meestal tot schadevergoeding.

Bent u aansprakelijk gesteld of wilt u weten of u iemand aansprakelijk kunt stellen?

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de rechten en plichten in de arbeidsverhouding tussen werkgevers en werknemers, werknemers onderling, en tussen werknemers en de overheid.

Dreigt ontslag, bent u ontslagen of heeft u een geschil met uw werkgever of een collega?

Contractenrecht

Het contractenrecht of verbintenissenrecht regelt het vastleggen van afspraken en het nakomen ervan. Het contractenrecht is breed en kent overeenkomsten in alle soorten en maten.

Bent u het niet eens met de uitleg van een overeenkomst, of het nakomen ervan?

Mediation

Ik ben VAAN advocaat en registermediator. Een van de 13. Dat is handige combinatie. De voordelen zijn evident, de resultaten spreken voor zich. Voor particulieren richt ik me op arbeidsmediation en erfenismediation.

Bent u betrokken bij een conflict over een erfenis of met uw werkgever? Wilt u escalatie voorkomen?

Procesrecht

Het procesrecht regelt de spelregels voor het voeren van gerechtelijke procedures (bodem procedures en kort gedingen) en arbitrageprocedures.

Bent u gedaagd in een kort geding of voornemens er een aan te spannen? Bent u betrokken bij schikkingsonderhandelingen?

Schadevergoedingsrecht

Het schadevergoedingsrecht regelt de compensatie van schade. Schade kan bestaan uit vermogensschade (geleden verlies of gederfde winst) of ander nadeel (immateriële schade).

Heeft u schade geleden of veroorzaakt? Bent u het niet eens met de compensatie?

Verzekeringsrecht

Het verzekeringsrecht regelt de onderlinge betrekkingen tussen de verzekeraar en de verzekeringnemer en/of de verzekerde.

Wilt u gebruikmaken van uw recht om zelf een advocaat te kiezen om voor u als rechtsbijstandverzekerde op te treden?

Plan oriënterend gesprek