Mediation

Vrijwel iedere brand is te blussen met een kopje water. Als je er maar vroeg genoeg bij bent

Voor bedrijven en particulieren

Voor bedrijven verzorg ik Arbeidsmediation, OR mediation en zakelijke mediation. Bij zakelijke mediation bemiddel ik onder meer bij bedrijfsovernames en bedrijfsopvolging, geschillen tussen Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen, leveringsperikelen en conflicten met de bank. Voor particulieren verzorg ik Arbeidsmediation en Erfenismediation.

Waarom mediation?

Kompas

Ik heb een goed ontwikkeld kompas voor wat er in een ander omgaat en speelt. Dit maakt mij een kompas voor de ander. Ik bied richting en houvast. Mensen zeggen dat dat ze zich bij mij op hun gemak voelen, ze vertrouwen mij.

Door rust en empathie uit te stralen schep ik een veilig klimaat. Voor de werkgever betekent dit dat hij zijn kaarten en dus zijn belangen op tafel durft te leggen. Voor de werknemer betekent het dat hij zich gezien en begrepen voelt. Mijn kwaliteit is om de balans aan tafel te behouden.

Met de juiste vragen haal ik de dieper liggende belangen boven water. Zowel van u als van de andere partij. De zaken dus waar het u écht om gaat. Zo begeleid ik partijen naar een ‘out of de box’ oplossing. Een échte oplossing voor uw probleem, meer dan alleen een ‘deal’.

Plan oriënterend gesprek